Om Ry Aftenskole

Aftenskolens værdigrundlag er formuleret således:
"Ry Aftenskole bygger på engagement, dialog og udvikling"


Det er aftenskolens vision at styrke og udvikle både den enkelte og lokalsamfundet gennem aktiviteter, der bringer mennesker sammen og skaber engagement.

Ry Aftenskole har eksisteret i over 70 år og i hele perioden søgt at agere i feltet mellem samfundets tendenser, ledelsens visioner og brugernes ønsker. Desuden er den lokale forankring og dialogen vigtige pejlemærker for aftenskolen. Vi ønsker at være en levende og engageret medspiller i lokalsamfundet og at være kendt for at have gode undervisere og vedkommende arrangementer.

De senere år har Ry Aftenskole stået for administrationen, planlægningen og den praktiske afvikling af foredragsforeningen Bjedstrup Aftenhøjskole. Denne lokale institution med over 60 år på bagen samler nu op til 100 deltagere til folkelige foredrag om politiske, kulturelle og personlige emner.

Bag Ry Aftenskole står Foreningen Ry Aftenskole, som er forudsætningen for at få driftstilskud fra kommunen.
Som medlem af foreningen er du med til at styrke og bevare din lokale aftenskole, og det er gratis at være medlem – du skal blot sende oplysninger om: Navn, adresse og evt E-mail ved at klikke her.


Bliv medlem !

Bag Ry Aftenskole står Foreningen Ry Aftenskole, som er forudsætningen for at få driftstilskud fra kommunen. Som medlem af foreningen er du med til at styrke og bevare din lokale aftenskole, og det er gratis at være medlem – du skal blot sende oplysninger om: Navn, adresse og evt E-mail ved at klikke her.


Bliv ven med Ry Aftenskole på Facebook: 
https://www.facebook.com/ry.aftenskole