Bjedstrup Aftenhøjskole

Navn Start Start tid Ugedag Sted Underviser  
Bjedstrup Aftenhøjskole sæson 64 01‑11‑2018 19:30 Tor Bjedstrup skole
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

Her følger programmet for den 64. sæson i Bjedstrup Aftenhøjskole.
ALLE - både tidligere og nye deltagere er meget velkomne på Bjedstrup Skole til folkelige foredrag.

Ved "Deltagertype" - vælg den ønskede foredragsrække:
Begge rækker, sæson 2018/19
Række 1, 2018 eller Række 2, 2019
 
NB: Deltagelse for én aften kan tilmeldes under den ønskede torsdag aften/dato

Flere informationer og mulighed for at printe programmet følger snarest muligt. 
Spørgsmål: mail til info@ryaftenskole.dk - tlf. 8689 2000 / 26523730 

Efter du har accepteret aftalen, skal du vælge om du vil have tilsendt en mail med indbetalingskode til netbank - eller have tilsendt GIROkort !
Bemærk, du kan ikke betale via hjemmesiden.

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 18-250
Status: Tilmeldingsklar
Første møde: 01-11-2018 19:30
Mødegange: 9
Lektioner: 27
Undervisere:
Priser:
Begge rækker DKK 490,00
Deltagerbetaling DKK 120,00
1. række DKK 320,00
2. række DKK 320,00
Kaffe og kage mellem krudt og kugler v/Ruth Brik Christensen 10‑01‑2019 19:30 Tor Bjedstrup skole
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

 

Ruth Brik Christensen holder et levende foredrag (m. billeder) om oplevelserne med og blandt udsendte danske soldater. I et krigsområde har Ruth ikke blot bagt brød, kage og brygget kaffe, hun har også lagt ører, der vil lytte til soldaternes oplevelser. Som leder af KFUMs Soldaterhjem har Ruth hver aften givet små glimt af kristendommens trøst og budskab om kærlighed.
Den 60-årige diakon har både oplevet udsendte danske soldater i Irak, to forskellige steder i Afghanistan og i Libanon.
I foråret 2010 åbnede hun et helt nyt soldaterhjem i et telt i MOB Price, Afghanistan, der har fået en enorm popularitet, også blandt engelske og amerikanske soldater.

 

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 19-155
Status: Tilmeldingsklar
Første møde: 10-01-2019 19:30
Mødegange: 1
Lektioner: 3
Undervisere:
Priser:
Begge rækker DKK 490,00
Deltagerbetaling DKK 120,00
1. række DKK 320,00
2. række DKK 320,00
Gensyn med mellemkrigstiden v/Jørgen Møller 15‑11‑2018 19:30 Tor Bjedstrup skole Jørgen Møller
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

 

Mellemkrigstiden bliver ofte brugt som skræmmebilledet på en mørk tid.
Det er den periode, vi refererer til, når vi er bange for, om nutidens demokratier er på vej til at bryde sammen pga. økonomiske kriser, udemokratiske stormagter, antidemokratiske strømninger og populisme. Jørgen Møller opruller historien om mellemkrigstidens kriser, og hvilke faktorer der havde betydning for, om demokratierne brød sammen. De viser, at mellemkrigstiden også er historien om en stribe demokratier, der var overraskende stabile i lyset af, hvilke udfordringer de stod over for. 
Jørgen Møller belyser, hvad denne historie fortæller os om vor tids demokratier og deres evne til at modstå kriser – og hvorfor historien ikke ukritisk kan bruges som et spejlbillede.

Den demokratiske fremgang, der for alvor blev sat i skub efter Den Kolde Krig, er stilnet af i de senere år. Flere forskere har på den baggrund forudsagt, at en global demokratisk tilbagegang kan være på vej. Derfor er der behov for en større forståelse af de historiske årsager, som har født nye demokratier og ført til demokratiske sammenbrud.
Vi har alle, forskere såvel som politikere og journalister, en tendens til at bruge fortiden til at forstå nutiden. Netop derfor er det så vigtigt, at grundlæggende historiske sammenhænge bliver forstået korrekt, siger lektor Jørgen Møller fra Institut for Statsskundskab og uddyber:
Mange har peget på, at den økonomiske krise i mellemkrigstiden var årsagen til den store demokratiske tilbagegang, og at den nuværende recession er en mulig anledning til en fornyet tilbagegang.  

 

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 18-252
Status: Tilmeldingsklar
Første møde: 15-11-2018 19:30
Mødegange: 1
Lektioner: 6
Undervisere: Jørgen Møller
Priser:
Begge rækker DKK 490,00
Deltagerbetaling DKK 120,00
1. række DKK 320,00
2. række DKK 320,00
Om EU og flygtningepolitik mm. v/Rasmus Nørlem Sørensen 29‑11‑2018 19:30 Tor Bjedstrup skole
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

 

Rasmus Nørlem Sørensen har arbejdet med EU-debat som oplægsholder, mødearrangør og redaktør siden 2009. Han optræder jævnligt i både tv, radio og skrevne medier som EU-ekspert. Han interesserer mig særligt for debatten om EU’s fremtid, Brexit, europæisk demokrati, folkelig deltagelse, frihandel, skattely, økonomisk krise og finansregulering.

 

Hvis man interesserer sig for politik, er man også nødt til at interesserede sig for EU. Det er på europæisk plan, de store beslutninger om vores samfund og økonomi bliver truffet i dag. Det gælder frihandelsaftaler, økonomi, retspolitik, krisehåndtering, flygtninge og klimatiltag. EU er et nødvendigt perspektiv, hvis vi skal have en fornuftig debat om de store politiske emner i vor tid.
EU's afgørende udfordring i dag er samarbejdets manglende demokratiske legitimitet og manglende folkelige opbakning. Hvis EU skal have en fremtid, skal samarbejdet reformeres. For mig er det store spørgsmål derfor, hvad vi vil med et europæisk samarbejde, og hvordan vi kan skabe et grundlag for samarbejde, som helt almindelige mennesker kan se sig selv i og få indflydelse på. 

 

 

 

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 18-253
Status: Tilmeldingsklar
Første møde: 29-11-2018 19:30
Mødegange: 1
Lektioner: 6
Undervisere:
Priser:
Begge rækker DKK 490,00
Debat DKK 120,00
1. række DKK 320,00
2. række DKK 320,00
Silkevejen - fra Beijing til Istanbul v/Lene Kohlhoff Rasmussen 13‑12‑2018 19:30 Tor Bjedstrup skole
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

I dette foredrag giver eventyrer, forfatter og foredragsholder, Lene Kohlkoff Rasmussen en spændende beretning om sin rejse i fodsporene af svundne tiders handels- og opdagelsesrejsende. 
Rejsen foregår over land med moderne højhastighedstog, gamle ramponerede busser, deletaxaer, til fods og til hest. Undervejs bor hun bor hos nomadefamilier og bjergbønder både i Kina, Centralasien og Iran. Det kræver stort vovemod at rejse på egen hånd gennem bl.a. det krigshærgede Afghanistan og Irak. Men det var også et møde med smuk natur, fantastisk spændende kultur, historie og umådelig gæstfrihed. 

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 18-254
Status: Tilmeldingsklar
Første møde: 13-12-2018 19:30
Mødegange: 1
Lektioner: 3
Undervisere:
Priser:
Deltagerbetaling DKK 120,00
Historier om 'Gale Thorsen' - v/Kenn Tarbensen 24‑01‑2019 19:30 Tor Bjedstrup skole
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

Fabrikant G. A. L. Thorsen, i folkemunde kaldt “Gale Thorsen” var en iderig og kontroversiel erhvervsmand, bl.a. som følge af jordspekulationer og evindelige trakasserier med skattemyndighederne. Han kørte i Cadillac, gik i træsko og strøede om sig med kvikke bemærkninger til journalister, der vidste, at et interview med Thorsen altid var godt stof. Da der ikke er bevaret arkivalier fra hans virksomheder, har avisomtaler givet anledning til mange myter om hans virke. Det vil arkivar og seniorforsker ph.d. Kenn Tarbensen fortælle om.

 

 

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 19-156
Status: Tilmeldingsklar
Første møde: 24-01-2019 19:30
Mødegange: 1
Lektioner: 3
Undervisere:
Priser:
Begge rækker DKK 490,00
Deltagerbetaling DKK 120,00
2. række DKK 320,00
Om Genforeningen - Dengang og nu v/Kim Andersen (Generalkonsul) 07‑02‑2019 19:30 Tor Bjedstrup skole
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

 

Kim Andersen – generalkonsul 

Centralt for Kim Andersen er nu, at borgerne i grænselandet – og det øvrige Danmark – skal informeres endnu bedre om den fælles dansk-tyske historie, og her findes ingen bedre anledning end det 100-årsjubilæum for genforeningen med Sønderjylland, som fejres i 2020.
”Der vil blive initiativer i forhold til skolerne med henblik på at give skolebørnene mere viden om danmarkshistorien. Det fokus vil vi naturligvis gøre alt for at få ud i så mange hjørner af Danmark som muligt, og det er også en lejlighed til at fortælle om og bekræfte det gode forhold mellem Danmark og Tyskland, som har udviklet sig gennem årene,” siger Kim Andersen.

… om fornyelse i Sydslesvig:
Jeg har som politiker efterlyst fornyelse i Sydslesvig, og det er de danske foreninger i Sydslesvig også indstillet på. Det er helt nødvendigt for at opretholde bevillingen fra Folketinget (ca. 448 mio. kr. i 2017, red.), at man indretter sig tidssvarende rent organisatorisk, både når det gælder foreninger, skoler og forsamlingshuse. Men samtidig er det vigtigt at sige: Sydslesvig er ikke Danmark. Man kan ikke lave en direkte parallel til dansk forvaltning. Det danske mindretal lever i det tyske samfund, der er meget mere traditionelt og konservativt, og det danske mindretal udgøres af få mennesker, der lever over et vidstrakt område. Måske har vi også i Danmark fået rationaliseret og centraliseret lidt for meget. Et samfund er ikke en forretning. Et samfund er til for menneskene.  

… om generalkonsulposten i et udenrigspolitisk lys:
Som generalkonsul i Flensborg er det fortsat den primære opgave at være Danmarks repræsentant, være virksom i forholdet til mindretallet og være bindeled til de tyske myndigheder i Slesvig-Holsten. Naturligvis i et samarbejde med konsulatets medarbejdere. Jeg ser frem til i min nye stilling at få et nærmere kendskab til tysk politik, kultur og erhvervsliv i det hele taget. Den danske regering har med sin Tysklandsstrategi signaleret, at man ønsker at udvide rammerne for samarbejdet med Tyskland. I det omfang jeg kan medvirke til at fremme dette, gør jeg det meget gerne. Men naturligvis inden for mit mandat, og uden at det kolliderer med generalkonsulatet i Hamborg, der jo genåbnede i 2016 for netop at fremme dansk eksport til Nordtyskland.

 

 

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 19-157
Status: Tilmeldingsklar
Første møde: 07-02-2019 19:30
Mødegange: 1
Lektioner: 3
Undervisere:
Priser:
Deltagerbetaling DKK 120,00
2. række DKK 320,00
Vejen til borgmesterstolen v/ Jørgen Gaarde 21‑02‑2019 19:30 Tor Bjedstrup skole
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

 

Jørgen Gaarde (politiker/borgmester)

Vejen til borgmesterposten:  Skanderborg Kommunes mangeårige borgmester, Jørgen Gaarde fortæller om sin vej til posten som borgmester. Fra han som ung socialdemokrat valgte kommunalpolitikken og blev medlem af byrådet i 1998 til han i 2009 blev valgt som borgmester, da partiet opnåede flertal i kommunen. Og Jørgen Gaarde blev i 2017 genvalgt for 3. gang. Gaarde fortæller om starten i kommunalpolitik, om sin baggrund og om de personlige målsætninger, der førte til borgmesterposten.
Han kommer både rundt om de politiske udfordringer og ikke mindst de mange hverdagsoplevelser, der følger med den betydningsfulde post, han varetager i sin kommune.

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 19-158
Status: Tilmeldingsklar
Første møde: 21-02-2019 19:30
Mødegange: 1
Lektioner: 3
Undervisere:
Priser:
Deltagerbetaling DKK 120,00
2. række DKK 320,00
Musikforedrag om Halfdan Rasmussen v/ Jeanette Ulrikkeholm 07‑03‑2019 19:00 Tor Bjedstrup skole
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

 

 

 

Foredrag om Halfdan Rasmussens liv og digtning - Hvem har malet himlen blå?

 

Halfdan har skrevet mange digte for børn, men han har også skrevet filosofiske digte for voksne, hvori han lufter sine tanker om alt mellem himmel og jord. Digtene virker til tider pjankede, men skraber man lidt i overfladen, afsløres dybe bibetydninger og spidsfindigheder, der kan diskuteres i det uendelige.

 

I løbet af dette foredrag kommer publikum rundt om hele Halfdans personlighed. Han var et meget privat menneske, der ikke uden videre gav offentligheden og medierne adgang til privatlivet. Hans selvbiograf (som de færreste har læst!) giver dog et godt billede af digterens baggrund.

 

Halfdan er kendt for at være en erotisk digter og en mand, der satte stor pris på kvinders selskab i al almindelighed. Han giftede sig først med en digter, men forelskede sig senere i Benny Andersens kone. Hvad dette kom til at betyde for hans kunstneriske produktion, vil jeg fortælle om i løbet af foredraget. Jeg fortæller også om Halfdans forhold til Tove Ditlevsen. Og om hans sidste år og digte. Hvad har Halfdan at sige os i dag?

 

Jeg synger nogle af hans sange og akkompagnerer på guitar og lut. Publikum er med på fællessang.

 

 

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 19-159
Status: Tilmeldingsklar
Første møde: 07-03-2019 19:00
Mødegange: 1
Lektioner: 6
Undervisere:
Priser:
Deltagerbetaling DKK 120,00
2. række DKK 320,00